Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Read Later Read Later
Share Share
עברית - عربي - English - Türkçe - Deutsch - Français - فارسی - Español - Русский - Italiano - اردو - Indonesia - Bosanski - Melayu - Português - Dutch - 中国人 - 한국인 - 日本
الجزء 1 - الفصل 2
To the Kaaba & Jerusalem and the Vatican

הקוראן מורכב מ-640 עמודים ו-114 סורות (פרקים) מצויות בסדר מעורב. הוא מתעבר בתדירות מנושא לנושא. אם הייתה לנו אפשרות לשים אותו במחשב, לא היה אפשרות להבין אותו. בשנים האחרונות 10-12, קראתי את הקוראן כולו בעצמי בטורקית, שפת האם שלי, לפחות 20 פעמים, חלק חלק. בערבים מתייחסים לקריאת הקוראן בסדר המעורב הזה, בלי הבנה, כנכונה. במדינות מוסלמיות שאינן דוברות ערבית כמו טורקיה, איראן, פקיסטן וכו', מתייחסים לקריאת הקוראן בסדר מעורב בלי הבנה כנכונה ותמימה. אם נחליט להעריך זאת, עשויים לחשוב שאנחנו מתנהגים בחוצפה כלפי האל. לכן, מתוך כוונה טובה, אנו מקבלים את הקריאה בסדר המעורב הזה בלי הבנה כתיקון נכון. לאחר שקראתי אותו 20 פעם, ניסיתי לאגד את הפסוקים לפי כותרות הנושא ולרשום אותם בסדר כרונולוגי.

המידע שמצוי בתוך מתנגד לכל מה שנספר לנו עד כה. מצטער, אבל כולנו נמרצנו.

אנחנו מכירים את דתו של הנביא מוחמד; על פי הקוראן, זו היא דתו של הנביא אברהם. אנחנו מאמינים כי הקוראן הוא הספר היחיד האמיתי והלא נעורר, ושאר הספרים נחשבים לשונוות. על פי הקוראן, ניתנו לישראלים הוראותיהם דרך התורה, ולנוצרים הוראותיהם דרך הבשורה. אנו מחשיבים זאת כמצווה לקרוא ולהאזין בלי הבנה, אך על פי הקוראן, נשאת פסוק על גבי חמור בלי הבנה שקולה לנשיאת ספר. בקיצור, הנביא מוחמד היה שליח שקרא ליהודים, לנוצרים ולערבים עובדי עבודה זרה לקבל את דתו של הנביא אברהם.

הקרב שנלחם להסיר את עובדי העבודה הזרה והפסלים מהכעבאה היה מלחמת ג'יהאד. חוץ מזאת, התפקיד של הנביא היה למסר את ההודעה בלבד. ניסיתי להעביר את המצב הזה לנציגים דתיים במכה, ירושלים, פלסטין ובוותיקן, וכן במסגדים, כנסיות, בתי כנסת ושגרירויות רלוונטיות בטורקיה, באמצעות דיגיטל ובדואר. אני מאמין כי הנושא צריך להיות מועדף בבית משפט בינלאומי, וזו ענין שצריך לקבל תמיכה ממוסמכים דתיים וגורמים ממשלתיים מורשים הדוברים בערבית כשפת אם, ומאמינים לא ערבים כמונו, יהודים ונוצרים. על אף שהקוראן נגלה לקהל הערבי, לישראלים, לקהל הנוצרי ולקהל הג'ין, אין אף אחד מודע למה ההודעה באמת היא. ניסיתי לסדר את כל הפסוקים לפי תוכנם, לסדר אותם בסדר כרונולוגי ולהסביר אותם בארבעה חלקים.

למטה, חלקתי את הפסוקים בסדרם. אם נוכל להציג את המסקנות שלנו בתפילת יום שישי על ידי הצגת נאום שמסביר את המצב בפרק ההוראה, ואם האמאמים מכל רחבי העולם יקראו בקול רם את הפסוקים הללו בערבית ובשפת הארצות שלהם במהלך תפילה אחת במסגד אל-אקצא, ניתן להשיג שלום בירושלים. מאחר והערבים והיהודים אינם מודעים לידיעה הזאת. (גם אם תקרא אותם בערבית בלבד, הערבים יגיעו ויאמרו לנו שצריך לקרוא את זה עם התרגום שלו). למטה, אני ממליץ לך לקרוא את הרשימה המפורטת יותר של הפסוקים שניסיתי לרשום מתוך עמודיהם בטורקית ובאנגלית. לטורקית, לחץ כאן ( Türkçe ), לאנגלית, לחץ כאן ( English).
-

Paylaş
Folgen Sie der Religion Abrahams, Treu im Glauben
TrueinFaith.net, Kuranadavet.com , فقط تحقق من الدقة