Tevhid

Hz. İbrahim'in dinine , İsrailoğulları'nı ,Hristiyanları ve Müşrikleri davet eden peygamber : Hz. Muhammed .Kendinden önceki Tevrat ve İncil'i tasdik eden ve doğrulayan kitab Kur'an.

Bize anlatılmayan gerçek: Tüm video sadece Kur'an ayetlerinden oluşur, her satırda ayet adı ve numarası yazmaktadır. Herhangi bir görüş,açıklama veya yorum içermez. Tarihsel yaşanmışlık sıralamasına düzenlenmiştir.

Hz.İbrahim'in dinine davet / Hz. Muhammed

Kudüs'ü iyileştirmeye yardım edebilir misin?

Kudüs'te 1 vakit namazında , dünya değişebilir.

Türkçe - English - Deutsch - عربي - Français - فارسی - Español - Русский - Italiano - اردو - Indonesia - Bosanski - Melayu - Português - Dutch - 中国人 - 한국인 - 日本

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da farz namazlarda Haham / Rahip / İmam ayetleri Arapça'dan sonra İbranice okusa sizce dünyada ne değişir?

Kudüs, Afganistan, Somali ve tüm dünyadaki çatışmaları 10 dakikada iyileştirebilirsiniz, çünkü çatışmaların çoğu din kaynaklı ve malasef Müslümanların %90'dan fazlası Kuran'da ne yazdığını bilmiyor.

Çünkü Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmıştır ve mevcut Kur'an ayetleri Tevrat ve İncil gibi ayetleri sıralı bir halde bir kitap değildir.

Kuran ayetleri doğrudan Yahudi ve Hristiyanlara gönderilmiştir. Yüce Allah, Hz. İsa konusunda ayrılığı düşülen konu için Hz. Muhammed üzerinden Yahudi ve Hristiyanlar ile konuşmuştur. Ne Yahudiler, ne Hristiyanlar ne de şimdiki Müslümanlar bunun gerçeğin farkında değil.

Anadili Arapça olan Müslümanlar Kuran'ı karışık sıralama ile okuyorlar. Ana dilinde okusan bile anlamak neredeyse imkansız.Türkiye, Pakistan, İran gibi diğer milletler arapçaya saygıyı Yüce Allah'a saygı olduğunu zannediyorlar.Onun için ne tebliğ edildiğini bilmiyorlar.

Kuran'ı defalarca okudum ve birçok kişiye sordum, Kuran'da yazılan bilgilerden kimsenin haberi yok. Sizden tek isteğim aşağıda sıraladığım ayetlerin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz ve çözüm önerisini değerlendirmeniz olacaktır.Çünkü doğruluğunu gördüğünüzde , hepimizin kandırılmış olduğu ortaya çıkacaktır.

Tüm ayetleri içeriklerine göre sıralamaya çalıştım, tarih sırasına göre sıraladım ve 4 bölüm halinde açıklamaya çalıştım.

Ne Araplar ne Yahudiler ne Hristiyanlar ne de Diğer topluluklar bilmiyor.Her inananın neye inandığını bilmeye hakkı var.Mescidi Aksa & Kabe & Tüm Dünya bir vakit namazında veya bir Cuma namazında iyileşebilir.Tek yapılması gereken ayetlerin, numaralarının doğruluğunun kontrol edilmesi ve farz namazlarında Haham/Rahip/İmamların üstte yazılan ayetleri sesli okumasını sağlanması olacaktır.

Hepimiz arapçaya saygıyı Alemlerin Rabbine saygı, Hadise saygıyı Peygamberimize saygı kabul ediyoruz. Ancak, biz bu saygıdayken bizi kandırmışlar.Tek hamlede çözülebilir.Cami hazır,Cami cemati hazır, imam hazır, farz namazı hazır, imamların sesli okuması hazır, tek ihtiyacımız samimiyet ve dürüstlük.

1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

2-4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6-7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.


1. rekatta İmam , Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice (Ana Dilde Yüksek Sesle, Her ülkede kendi lisanı ile), Fatiha + İsra 110 + İsra 3 + Sâffât 83 + Bakara 131 + Bakara 124 ,125 + Hacc 26,27,28,29 + Enbiyta 72 + Bakara 132,133 + Nahl 120,121,122,123 + En'am 161,162,163 + Bakara 136

 • De ki: “İster Allah diyerek, ister Rahmân diyerek yakarın; hangisiyle yakarsanız olur, çünkü bütün güzel isimler O’na mahsustur.” Namazında niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut.(İsrâ 110 )
 • Ey Nûh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nûh çok şükreden bir kul idi.(İsrâ 3 )
 • Kuşkusuz İbrâhim Nûh’un yolunu izleyenlerdendi.( Sâffât 83 )
 • Çünkü Rabbi ona, “Bana teslim ol!” buyurmuş; o da, “Âlemlerin rabbine teslim oldum.” demişti.( Bakara 131 )
 • Vaktiyle Rabbi İbrâhim’i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, “Ben seni insanlara önder yapacağım.” buyurmuştu. İbrâhim, “soyumdan da” deyince Rabbi, “Vaadim zalimleri kapsamaz.” buyurdu.( Bakara 124 )
 • O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun.” diye talimat verdik.( Bakara 125 )
 • İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.”( Hac 26 )
 • İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.( Hac 27 )
 • Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.( Hac 28 )
 • Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi (Kâbe) tavaf etsinler.”( Hac 29 )
 • İbrâhim’e İshak’ı ve üstüne bir de armağan olarak Ya‘kūb’u lütfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık.( Enbiyâ 72 )
 • İbrâhim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Ya‘kūb da. “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti; öyleyse yalnız O’na teslim olmuş müminler olarak can verin!” (dediler).( Bakara ﴾132 )
 • Yoksa Ya‘kūb son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Ya‘kūb oğullarına, “Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” demiş; onlar da “Senin, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak’ın ilâhı olan tek Tanrı’ya kulluk edeceğiz; biz sadece O’na teslim olduk.” demişlerdi.( Bakara 133 )
 • Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi.( Nahl 120 )
 • Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti.( Nahl 121 )
 • Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır.( Nahl 122 )
 • Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy!” diye vahyettik.( Nahl 123 )
 • De ki: “Şüphesiz rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah’ı bir bilen İbrâhim’in dinine iletti.” O, ortak koşanlardan değildi.( En'am 161 )
 • De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.”( En'am 162 )
 • O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.( En'am 163 )
 • “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur.” deyin.( Bakara 136 )

 • 2. rekatta İmam , Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice (Ana Dilde Yüksek Sesle, Her ülkede kendi lisanı ile), Fatiha + Ali-İmran 33,34 + Ali-İmran 81 + Bakara 40,41 + Nisa 163,164 + Enbiya 105,106 + Nisa 170,171,172,173 + Maide 44,45,46,47,48 + Bakara 285

 • Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.( Ali-İmran 33-34 )
 • Allah peygamberlerden, “Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz.” diyerek söz almış, “Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi?” dediğinde “Kabul ettik!” cevabını vermişler; bunun üzerine “O halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim.” buyurmuştu.( Ali-İmran 81 )
 • Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının.( Bakara 40 )
 • Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.( Bakara 41 )
 • Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.( Nisa 163 )
 • Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah, Mûsâ ile gerçekten konuştu.( Nisa 164 )
 • Andolsun zikirden sonra Zebûr’da da, “Yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır” diye yazmıştık.( Enbiyâ 105 )
 • İşte bunda, Allah’a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır.( Enbiyâ 106 )
 • Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesîh ancak Allah’ın elçisidir, Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir ve O’ndan bir ruhtur. Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür.” demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.( Nisa 171 )
 • Ne Mesîh Allah’ın bir kulu olmaktan geri durur ne de yakın melekler. Büyüklenerek O’na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır.( Nisa 172 )
 • Kendilerini Allah’a vermiş olan peygamberlerin ve -Allah’ın kitabını korumaları kendilerinden istendiği için- rablerine teslim olmuş zâhidlerin, bilginlerin yahudiler arasında kendisiyle hükmettikleri, içinde hidayet ve nur bulunan Tevrat’ı elbette biz indirdik. Hepsi onun (hak olduğunun) şahitleri idi. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.( Maide 44 )
 • Tevrat’ta İsrâiloğullarına, “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefâret olur. Ve her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir” diye yazdık.( Maide 45 )
 • Ardından o peygamberlerin yolu üzere, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici olarak Meryem oğlu Îsâ’yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik edici, takvâ sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.( Maide 46 )
 • İncil’e tâbi olanlar da Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların kendileridir.( Maide 47 )
 • (Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir.( Maide 48 )
 • Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş Sanadır.” dediler.( Bakara 285 )


 • Otururken Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice Bakara 255

 • Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.( Bakara 255 )

 • 3. rekatta İmam , Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice (Ana Dilde Yüksek Sesle, Her ülkede kendi lisanı ile), Fatiha + Ali İmran 55 + The Bee 64 + Maide 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 + Ali İmran 79,80 + Maide 15,16 + Maide 19 + Ankebut 46,47 + Bakara 2,3,4

 • Allah buyurmuştu ki: “Ey Îsâ! Ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkârcılardan arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte, ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim.”( Ali İmran 55 )
 • Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik.( Nahl 64 )
 • Allah’ın peygamberleri toplayıp da onlara “Size ne cevap verildi?” diye soracağı gün onlar “Bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız Sensin.” diyecekler.( Maide 109 )
 • İşte o zaman Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsâ! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla! Seni Rûhulkudüs’le (Cebrâil) desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkâr edenler ‘Bu düpedüz bir büyü!’ dediklerinde  İsrâiloğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim.( Maide 110 )
 • Havârilere “Bana ve peygamberime iman edin.” diye ilham ettiğimde onlar “İman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz.” demişlerdi.( Maide 111 )
 • Havâriler “Ey Meryem oğlu Îsâ! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: “Eğer iman etmiş kimseler iseniz Allah’a saygılı olun.”( Maide 112 )
 • Onlar “İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım.” dediler.( Maide 113 )
 • Meryem oğlu Îsâ şöyle yalvardı: “Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.( Maide 114 )
 • Allah da şöyle buyurdu: “Onu size mutlaka indireceğim; fakat bundan sonra içinizden kim inkâr ederse, varlıklar âleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.”( Maide 115 )
 • Allah, “Ey Meryem oğlu Îsâ! İnsanlara sen mi ‘Allah’ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin.’ dedin?” buyurduğu zaman o şu cevabı verir: “Hâşâ! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz Sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, ama ben Senin zâtında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız Sensin.”( Maide 116 )
 • “Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim; ‘Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin.( Maide 117 )
 • Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok sen hem izzet hem hikmet sahibisin.”( Maide 118 )
 • Allah şöyle buyurur: “Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da O’nun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur.( Maide 119 )
 • Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye kādirdir.”( Maide 120 )
 • Allah’ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara “Allah’ı bırakıp bana kul olun!” demesi düşünülemez. Aksine “Öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince rabbin halis kulları olun!” der.( Ali-İmran 79 )
 • Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri rab edinmenizi emretmesi de (düşünülemez). Müslüman olmanızdan sonra size inkârcılığı emreder mi hiç?( Ali-İmran 80 )
 • Ey Ehl-i kitap! Resulümüz kitapta bulunup da gizlemekte olduğunuz birçok şeyi size açıklamak üzere geldi; birçoğunu da açığa vurmuyor. Şüphe yok ki size Allah’tan bir ışık, apaçık bir kitap geldi.( Maide 15 )
 • Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, onları dosdoğru bir yola iletir.( Maide 16 )
 • Ey Ehl-i kitap! “Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi.” demeyesiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz gelmişti. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye kādirdir.( Maide 19 )
 • İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i Kitap’la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim olmuşuzdur.”( Ankebût 46 )
 • İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler, şunlardan da (müşrikler) ona inananlar var. Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.( Ankebût 47 )
 • İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;( Bakara 2)
 • (Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;( Bakara 3 )
 • Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.( Bakara 4 )


 • 4. rekatta İmam , Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice (Ana Dilde Yüksek Sesle, Her ülkede kendi lisanı ile), Fatiha + Hadid 4 + Rum 21,22 + En'am 108 + Zariyat 56,57,58 + Rahman 14,15,16 + Cin 1,2,3,4,5 + Ahkaf 29,30,31 + Ali İmran 94,95,96,97 + Hac 77,78 + Yusuf 2 + İbrahim 4 + Fusulet 44 + Enfâl 21,22 + En'am 92

 • Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.( Hadîd 4 )
 • Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.( Rûm 21 )
 • O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır.( Rûm 22 )
 • Allah’tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin; sonra onlar da bilmeden, taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri rablerinedir. Artık O, ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.( En'am 108 )
 • Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.( Zâriyât 56 )
 • Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim.( Zâriyât 57 )
 • Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah’tır.( Zâriyât 58 )
 • O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı.( Rahmân 14 )
 • Cinleri de yalın ateşten yarattı.( Rahmân 15 )
 • Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?( Rahmân 16 )
 • De ki: Cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu: “Biz, doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız.( Cin 1-2 )
 • Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir ne de çocuk.( Cin 3 )
 • Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş.( Cin 4 )
 • Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık.( Cin 5 )
 • Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler.( Ahkâf 29 )
 • “Ey halkımız! dediler, “Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik.( Ahkâf 30 )
 • Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.”( Ahkâf 31 )
 • Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir.( Ali-İmran 94 )
 • De ki: “Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.”( Ali-İmran 95 )
 • Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir.( Ali-İmran 96 )
 • Orada apaçık deliller, İbrâhim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.( Ali-İmran 97 )
 • Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.( Hac 77 )
 • Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da “müslümanlar” adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır.( Hac 78 )
 • Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.( Yûsuf 2 )
 • İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.( İbrâhîm 4 )
 • Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.”( Fussilet 44 )
 • Duymadıkları halde “duyduk” diyenler gibi de olmayın.( Enfâl 21 )
 • Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.( Enfâl 22 )
 • Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.( En'am 92 )

 • Otururken Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice Bakara 255

 • Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.( Bakara 255 )
 • Bize anlatılan

  Biz arapçaya saygıyı Alemlerin Rabbine saygı , Hadislere saygıyı Peygamberimize saygı olarak gördüğümz için kim Allah demişse onun peşine gitmiş, içinde bir art niyet aramamış, samimi olan cahiller gurubuyuz.Samimiyet ile cehaleti birbirine karıştırmayalım lütfen.Bize anlatılan, tek doğru dinin bizim dinimiz olduğu, diğer kitapların tahrif edildiği ve değiştirildiği, bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu ancak Peygamber Muhammed’e tabi olmayanın yanlış olduğunu, Kuran'ı anlamadan, Arapça okumanın da dinlemenin de sevap olduğu, bizim biraz cehennemde yanıp sonra cennete gireceğimizi ve diğer kitaplarda olanların cehennemde olacağı anlatılmış ve kabul ettirilmiş. Ancak Kuran böyle anlatmıyor.


  Dinimiz Hz. Muhammed’in Dinidir.
  Dinimiz Hz. İbrahim’in Dinidir. Nahl,120-121-122-123 Enam 161-162-163 Ali -İmran 95,96,97,98

  Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

  Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

  Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

  Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."

  En'am ﴾161﴿ De ki: “Şüphesiz rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah’ı bir bilen İbrâhim’in dinine iletti.” O, ortak koşanlardan değildi."

  En'am﴾162﴿ De ki: “Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir."

  En'am ﴾163﴿ O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.”

  Ali-İmran ﴾95﴿ De ki: “Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan İbrâhim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.”

  Ali-İmran ﴾96﴿ Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke’deki evdir."

  Ali-İmran ﴾97﴿Orada apaçık deliller, İbrâhim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir."  Tek Doğru Kitap Kuran, diğer kitaplar değiştirilmiştir.
  Kuran Kendisinden önceki kitapları doğrulayan ve tasdik eden kitaptır. Bütün kitaplarının koruyucusu Allah tır. Ali İmran 3-4,Bakara 4, Maide 48 , Enam 92, Yunus 37 , Bakara 89 , Ali İmran 81, Maide 46, Bakara 41 , Bakara 101, Nisa 162 , Ahkaf 12 , Bakara 91

  Ali İmran ﴾3-4﴿O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil’i indirmişti; furkanı da indirdi. Bilinmeli ki Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

  Ali İmran ﴾81﴿Allah peygamberlerden, “Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz” diyerek söz almış, “Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi?” dediğinde “Kabul ettik” cevabını vermişler; bunun üzerine “O halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim” buyurmuştu.

  Bakara﴾3﴿(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar; ﴾4﴿Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

  Maide﴾48﴿ (Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir.

  En'am﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.

  En'am﴾92﴿ Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.

  En'am ﴾37﴿ Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku yoktur, O âlemlerin rabbindendir.

  Bakara ﴾89﴿ Onlara Allah katından ellerindekini (Tevrat) doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere karşı zafer isterlerken işte şimdi bilip tanıdıkları (Kur’an) kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti böyle inkârcılaradır.

  Bakara ﴾41﴿ Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.

  Bakara ﴾101﴿ Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı (Tevrat) tasdik edici bir elçi gelince Ehl-i kitabın bir kısmı, Allah’ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler.

  Nisa﴾162﴿ Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla müminler -ki bunlar sana indirilene ve senden önce indirilmiş olana iman ederler- namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve âhiret gününe inananlar başkadır. İşte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.

  Ahkaf ﴾29﴿ Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler.﴾30﴿ “Ey halkımız! dediler, “Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik.  Anlamadan Kuran'ı okumak ve dinlemek sevaptır.
  Kuran Okuyup anlaşılması ve düşünülmesi için gönderilmiş kitaptır. Anlamadan Arapçasını taşımak eşeğin sırtında kitap taşımayla eş değerdir, anlamadan okuyan ve dinleyen, Allah’ın yarattığı canlıların en değersizidir. Yusuf 2 , Fussilet 44, Zuhruf 3, Meryem 97, Sad 29, Duhan 58 , Muhammed 24 , Kamer 17,22,32,40 , Enfal 21,22 , İbrahim 4 , Cuma 5 , Nur 1

  Yusuf ﴾2﴿ Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

  Meryem ﴾97﴿ Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın!

  Sâd ﴾29﴿ Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.

  Fussilet ﴾44﴿ Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.”

  Zuhruf ﴾3﴿ Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an olarak indirdik.

  Duhân ﴾58﴿ Anlayıp düşünsünler diye Kur’an’ı senin dilinde kolaylaştırdık.

  Câsiye ﴾20﴿ Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir.

  Muhammed ﴾24﴿ Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?

  Kamer ﴾17,22,32,40﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?

  Enfâl ﴾21,22﴿ Duymadıkları halde “duyduk” diyenler gibi de olmayın.﴾22﴿ Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.

  Cuma ﴾5﴿ Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

  İbrahim ﴾4﴿ İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.

  Nûr ﴾1﴿ Bu, âyetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir sûredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler gönderdik.  Kuran Araplara gelen Kitaptır.
  Kuran Mekke ve çevresindeki, İsrail Oğullarına, Hristiyanlara ve Araplara ve Cin Toplumuna gelmiştir. Kuran’ın 3 te 1 ‘i İsrail oğullarına, Diğer 3 te 1 i Hristiyanlar tebliğ ile geçmiştir. 5000’den fazla ayet bu iki gruba gelmiştir.  Namaz, Oruç, Kurban, Hac, Tavaf, Peygamber Muhammed’in ibadetidir. X
  Namaz, Oruç, Kurban, Hac, Tavaf Peygamber İbrahim’in ibadetidir. Bakara 124,125 Hac 26,27,28,29

  Bakara﴾124﴿Vaktiyle rabbi İbrâhim’i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, “Ben seni insanlara önder yapacağım” buyurmuştu. İbrâhim, “soyumdan da” deyince rabbi, “Vaadim zalimleri kapsamaz” buyurdu.

  Bakara﴾125﴿O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye talimat verdik.

  Bakara ﴾127﴿ İbrâhim İsmâil’le birlikte o evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyordu: “Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

  Bakara﴾128﴿Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.

  Hac ﴾26﴿ İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.

  Hac ﴾27﴿ İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.

  Hac﴾28﴿ Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.

  Hac﴾29﴿ Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi (Kâbe) tavaf etsinler.”  Müslüman : Peygamber Muhammed’e tabi olanlardır. X
  Müslüman : Peygamber Adem’den Peygamber Muhammed’e Alemlerin Rabbinin bütün Peygamberleri ve Allah için mücadele eden kullarıdır. Hac 78, Fussilet 33,Ali İmran 52 ,102 Araf 126, Yusuf 101

  Hac﴾78﴿ Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da “müslümanlar” adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır.

  Fussilet ﴾33﴿ Allah’a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve “Ben müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır?

  Ali İmran﴾52﴿ Îsâ onlardaki inkârcılığı sezince, “Allah’a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?” diye sordu. Havâriler cevap verdiler: “Biz Allah için yardımcılarız; Allah’a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız.”

  Ali İmran﴿﴾102﴿ Ey iman edenler! Allah’a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin.

  Araf﴾126﴿ “Sen, rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al!”

  Araf﴾126﴿ “Sen, rabbimizin âyetleri bize geldiğinde onlara inandık diye, sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey rabbimiz! Bize sabırlar ver ve müslüman olarak canımızı al!”

  Yusuf ﴾101﴿ “Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!”  Kabe’yi inşa eden Peygamber Muhammed’dir. X
  Kabe’yi inşa eden Peygamber İbrahim ve İsmail’dir.

  Bakara﴾124﴿Vaktiyle rabbi İbrâhim’i bazı sözlerle sınayıp da İbrâhim onları eksiksiz yerine getirince, “Ben seni insanlara önder yapacağım” buyurmuştu. İbrâhim, “soyumdan da” deyince rabbi, “Vaadim zalimleri kapsamaz” buyurdu.

  Bakara﴾125﴿O zaman biz o evi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrâhim ve İsmâil’e de, “Tavaf edecekler için, kendini ibadete verecekler, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun” diye talimat verdik.

  Bakara ﴾127﴿ İbrâhim İsmâil’le birlikte o evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyordu: “Ey rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

  Bakara﴾128﴿Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.

  Hac ﴾26﴿ İbrâhim’i Beytullah’ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut.

  Hac ﴾27﴿ İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar.

  Hac﴾28﴿ Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.

  Hac﴾29﴿ Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi (Kâbe) tavaf etsinler.”  Namaz, Bedenin ibadetidir.Yanlış X
  Namaz Aklın secdesidir. Dosdoğru namaz kılabilmen için Arapça ayetin peşine, Kendi lisanında Ayeti okuman, Okuduğun Ayetin Her kelimesinde Allah’ı düşünerek okuman gerekiyor.  Kuran Hadis Bir Bütündür. X
  Peygamber Muhammed’in 1. Sözü Alemlerin Rabbinin, Melek Cebrail’in sözüdür. Peygamberin birinci sözünü tam bilmeden Peygamberin ikinci sözüne sahip çıkarsan, 1. Sözünde ne eksik olduğunu anlayamazsın. Kur’an’ı tam okumadan Hadis okuyamazsın.  İsrail Oğulları için Kur’an : Ali İmran ﴾113﴿ Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah’ın âyetlerini okur, secdeye kapanırlar.
  Bakara ﴾40﴿ Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaad ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının.

  Bakara ﴾41﴿ Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden korkun.

  Bakara ﴾42﴿Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

  Bakara ﴾43﴿ Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

  Bakara ﴾44﴿ Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendin izi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Kuran’da İsrail Oğullarına gelen 1000’den fazla ayet vardır. . Ayetleri okumak için tıklayınız

  Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

  Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

  Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

  Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


  Hristiyanlar için Kur’an : Bakara ﴾62﴿Şüphesiz, iman edenler; yahudilerden, hıristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler.
  Nisa ﴾170﴿ Ey insanlar! Peygamber rabbinizden size gerçeği getirdi. Şu halde kendi iyiliğinize olarak iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Allah sınırsız ilim ve hikmet sahibidir.

  Nisa ﴾171﴿ Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Îsâ Mesîh ancak Allah’ın elçisidir, Allah’ın Meryem’e ulaştırdığı kelimesidir ve O’ndan bir ruhtur. Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Tanrı) üçtür” demeyin, bundan vazgeçin; hakkınızda hayırlı olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. Güvenmek ve dayanmak için Allah yeter.

  Nisa ﴾172﴿ Ne Mesîh Allah’ın bir kulu olmaktan geri durur ne de yakın melekler. Büyüklenerek O’na kulluktan geri duranların hepsini Allah, yakında huzuruna toplayacaktır. Kuran’da Hristiyanlara gelen 500 den fazla ayet vardır. Kuran’da İsrailoğulları ve Hristiyanlar Ehli-Kitap olarak geçmektedir. 400 den fazla Ehli Kitap ayeti vardır. Kehf 1,2,3,4 Ayetleri okumak için tıklayınız

  Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

  Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

  Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

  Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


  Kabe’de puta tapan putperestler için Kur’an
  Peygamber İbrahim’in Alemlerin Rabbi için inşa ettiği ilk mabedin içerisinde puta tapan Arapları, Peygamber İbrahim’in dinine , secde ve rükûunun sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına davet eden kitap Kur’an ve tebliğ eden peygamber Muhammed’dir. Ayetleri okumak için tıklayınız

  Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

  Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

  Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

  Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


  Cin Toplumu için Kur’an
  Ahkâf ﴾29﴿ Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu, Kur’an’ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde “Susup dinleyin!” dediler, okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. ﴾30﴿ “Ey halkımız! dediler, “Biz Mûsâ’dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. ﴾31﴿ Ey halkımız! Allah’ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun.” Ayetleri okumak için tıklayınız

  Nahl﴾120﴿ Kuşkusuz İbrâhim, bir tevhid önderi olarak Allah’a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi."

  Nahl﴾121﴿ Allah’ın nimetlerine şükrederdi; Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti."

  Nahl122﴿ Biz İbrâhim’e bu dünyada iyilik verdik; kuşkusuz o, âhirette de sâlihlerden olacaktır."

  Nahl﴾123﴿ Sonra sana, “Tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy” diye vahyettik."


  İnandım diyen insanların inaçları yüksek , ancak dinin ne olduğunu bilmiyor. & İnanmadım diyen insanlar neye inanmadığını veya neye karşı olduğunu bilmiyor.

  Çözüm Önerisi için tıklayınız


  Kuran'da anlatılan

  Kuran’da anlatılan: Hak din Hz. İbrahim’in dini ve Hz. Muhammed hem Hz. İshak’ın torunlarını; Ki Kuranda Ehli Kitap olarak geçiyor, İsrail Oğullarını ve Hristiyanları (İsrail oğullarından Hz. İsa’ya tabi olanlar) hem de Hz. İsmail tarafından gelen Hz. İbrahim’in bütün torunlarını, yeryüzünde yapılan ilk mabede, Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kabe’ye, bütün kullarının secde ve rükûlarının sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına , bunu yaparken Tevrat’a tabi olanların Tevrat’ın dışına çıkarsa kafir olacağını, İncil’e tabi olanların İncil’in dışına çıkarsa fasık olacağını , bütün kitapların Alemlerin Rabbin tarafından gönderildiği ve bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu anlatan hak kitap.


  Tek Tanrılı Dinler Hatası!!!

  Kur'anı ayet meailinde bize anlatılan h Yahudi , Hristiyan ve Müslümanlar arasında yanlış anlaşıma olmuş. Bakara 136 ve Ali-imran 84 de olan ayetleri tek okuduğunda , Biz Allah'ın bize indirdiğine ve diğer pergamberlerin kendi tanrılarından indirilenlere de inandık gibi bir anlam çıkmış ,onun için tek tanrılı dinler diye tabir kullanılıyor.

  Oysa tüm kuran bütün peygamberlerin ve ayetleri gönderen Allah'tır. Cevap olarak Ankebut 46-47 , Ali-imran 33-34 , Bakara 87 , Casiye 16 yeterli olacaktır. Bunu teyid eden yüzlerce ayet sıralayabilirim.

  • Bakara 136 “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olmuşuzdur” deyin.
  • Ali İmran 84 De ki: “Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ, Îsâ ve bütün peygamberlere rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayırım yapmayız ve biz O’na teslim olmuşuzdur.”
  • Rableri tarafından ,sanki onların Rableri ayrı , Bizim ayrıymış gibi anlatılmış, Anlamı bu değil, Bütün Kur'an ve Ayetler Allah'ın tek olduğu ve bütün peygamber ve kitapların Alemlerin Rabbi Allah, tarafından gönderildiğini anlatmakta.

   İsra 110 De ki: “İster Allah diyerek, ister Rahmân diyerek yakarın; hangisiyle yakarsanız olur, çünkü bütün güzel isimler O’na mahsustur.”
  • Gerçeği:

   Ankebut 46 :

   İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında Ehl-i kitap’la mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da birdir. Biz O’na teslim olmuşuzdur.”
  • Ankebut 47 :

   İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler, şunlardan da (müşrikler) ona inananlar var. Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.
  • Ali-imran 33-34 :

   ﴾33-34﴿Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
  • Bakara ﴾87﴿:

   Andolsun biz Mûsâ’ya kitabı verdik. Ondan sonra da ardarda peygamberler gönderdik. Meryem Oğlu Îsâ’ya da açık kanıtlar verdik ve onu Rûhulkudüs ile destekledik
  • Casiye ﴾16﴿:

   A﴾16﴿ Biz, şüphesiz İsrâiloğulları’na da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik; onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık.

  Kuran'ın ana özeti

  Temel olarak, Yüce Allah, Hz. Adem’den Hz. Nuh’a kadar olan tüm kavimlerin helak olduğunu, Hz. Nuh’tan yeni bir kavim çıkardığını, Hz. Nuh’un milleti yeryüzünde yayılıp genişledikten sonra,

  • 1.Hz. Hud u Ad Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
  • 2.Hz. Salih ‘i Semud gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
  • 3.Hz. Lut , Lut Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu
  • 4.Hz. Şuayb , Kavimin gönderdiğini, ancak peygamberlerine inanmadıkları için kavmin helak olduğunu


  Bu gruptan helak olmaya sadece Hz. İbrahim’in ki

  Yüce Allah , İbrahim’e sorgulama yeteneği vermeseydik oda sorgulamayacağını belirterek ; Hz. Nuh’tan tek kalanın Hz. İbrahim olduğunu belirmiş ve sorgulayarak Alemlerin Rabbini bulan , Alemlerin Rabbini bulduğu için putları yıkan , Putları yıktığı için ateşe atılan, ateşe atıldığında teslim ol İbrahim dediğimizde teslim oldum diyen Hz. İbrahim’in , putperestlerden uzaklaşarak , çölün ortasında, ne bir insan, ne bir suyun , olmadığı yerde oğlu İsmail ile

  • Kabe’yi inşa eden Hz. İbrahim,
  • ilk namaz kılan Hz. İbrahim,
  • ilk tavaf eden Hz. İbrahim,
  • ilk Kurbanı kesen ve İnsanları Hacca davet eden Hz. İbrahim

  Bakara 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133.veya Hac 26,27,28,29

  Ayetlerde açıklanmıştır.
  Hz. İbrahim’in iki oğlu var
  birisi Hz. İsmail diğeri, Hz. İshak (Biz İbrahim’e İshak’ı ve Yakup’u Bağışladık Enbiya 72)
  Hz. Yakup’un 12 çocuğu var

  Bunlardan bir grupta Hz. Musa ve Hz. Harun var, birisinde Hz. Yusuf, birinde Hz. Yunus, birinde Hz. Zülküf , Hz. İlyas, Hz. Eyüp,

  Birisinde Hz. Davud (Biz Davut’a Zebur verdik İsra 55.), Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. Meryem ve Hz. İsa var.

  Temel olarak Hz. İshak gurubunda, İsrail oğullarından Hz. İsa’ya tabi olanlar , arasında bir anlaşmazlık olduğu, İsrail oğulları Alemlerin Rabbine, şirk koştuğu düşündükleri için Hz. İsa’yı öldürmeye çalıştıklarını, Diğer taraf tada Hz. İsa’ya sahip çıkan Hristiyanlar arasında bir anlaşmazlık var.

  ve Yüce Allah kuranda Ehli Kitabın bu anlaşmazlığa bir son vermesi gerektiğini,
  Yüce Allah’ın Kuran’da belirtiği, sakın size uyarmak için gönderdiğimiz peygambere, meleğe, ruha olan samimiyetiniz, Rabbine secdenin önüne geçmesin, eğer geçerse bilin ki o yolun tepesinde şeytan oturuyor. Sakın o çok aldatıcı şeytan size yaptığınızı süslü göstererek sizi Rabbinizin yolundan alı koymasın diye anlatılıyor.ve Şu an Hz. İbrahim’in torunları birbirine düşman ve herkes yaptığının en samimi olduğunu düşünüyor.

  Sure Adı Ayet
  Yusuf﴾2﴿ Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.
  Meryem﴾97﴿ Biz Kur’an’ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın!
  Sâd﴾29﴿ Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.
  Fussilet﴾44﴿ Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyeceklerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan sesleniliyor.”
  Zuhruf﴾3﴿ Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an olarak indirdik.
  Duhân﴾58﴿ Anlayıp düşünsünler diye Kur’an’ı senin dilinde kolaylaştırdık.
  Câsiye﴾20﴿ Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir.
  Muhammed﴾24﴿ Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?
  Kamer﴾17﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
  Kamer﴾22﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
  Kamer﴾32﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
  Kamer﴾40﴿ Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
  Enfâl﴾21﴿ Duymadıkları halde “duyduk” diyenler gibi de olmayın.
  Enfâl﴾22﴿ Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır.
  Cuma﴾5﴿ Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.
  İbrahim﴾4﴿ İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.
  Nûr﴾1﴿ Bu, âyetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir sûredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler gönderdik.

  Namaz & Huşu / Allah'ı düşünerek namaz kılma

  Dosdoğru Namaz Kılmak ve Vesveseye Karşı Koymak için

  • 1.Namaz Aklın secdesidir, bedenin değil, Namaz kılarken Alemlerin Rabbini düşünmen gerekiyor, ezberden ezberlediğin ayeti okumak ibadet değil.
  • 2.Bizim beynimiz türkçe komut ile çalışır arapça değil,Meailini bilsen bile türkçesini çağırmadan, tercümesini yapmadan , Allah'ı düşünemezsin .(Düşündüm diyen kendisini kandırıyordur. Ok atan bir kişi, aynı noktaya on saniyeden fazla odaklanamaz iken , bilmediğin bir kelimede namaz boyunca Allah'ı düşünme olasılığı insan isen mümkün değil...)
  • 3. İnsan'da vesvese mekanizması var, vesvese, namazda aklını Allah'ı düşünmekten alıkoyan her düşünce, çok iyi bir fikir, çocuğunun durumu, kapı çalındıysa kimin çaldığı gibi, aklını Allah'ı düşünmekten alı koyacak herşey. Eğer bu bende yok diyorsanız, siz insan değilsiniz, çünkü bu bütün insanların yaradılış fıtratı.

  Hadislerin %80 kayıp / Hadislere sahip çık Tümüne

  Peygamberimizin birinci sözlerinin tamamını okumadan ,ikinci sözlerinin eksikliğini nasıl görebilirsin ki!!!

  Peygamberlerimizin sözlerine sahip çıkalım, Kuranda Hz. İbrahim'in dinine Ehli Kitab-ı (İsrailoğlu ve Hristiyanları) davet ile ilgili 4000 den fazla ayet var , aşağıda sıralı olarak listeledim , ama hadis kitapları bize bunların dışındaki hadisleri okuyorlar, Peygamberimizin sözlerinin %80'i kayıp.Nerede gerçek hadisler.

  Ana dili arapça olmayan / ülkelerdeki sorun

  Anlamadan ibadet etmenin sevap olduğunu düşünmek!!!

  Ana dili Arapça olmayan müslümanlar,

  • 1.Ezberden arapça , anlamının bilmeden ayeti okumayı samimiyet ve ibadet zannederek namaz kılıyoruz, tamamen yanlış.
  • 2.Kuranı anlamadan okumanın sevap olduğunu zannediyoruz, Allah ise bu şekilde ibadet eden kulların en değersiz canlılar olduğunu ve eşeğn sırtında kitap taşımayla eşdeğer olduğunu söylüyor.
  • 3.Dinimizin Hz. İbrahim dini olduğunun farkında bile değiliz.
  • 4.Bizim kitabımızın tek doğru kitap olduğunu onun haricindeki kitapların değiştirilmiş olduğunu zannediyoruz,tamamen yanlış.
  • 5.Tüm peygamberlerin Allah’ın peygamberi ama sadece son peygamber Hz. Muhammed'in ümmetinin cennete gireceğini , diğerlerinin cehenneme gideceğini zannediyoruz.Sonuç olarak okudum diyenlerin okumamasından kaynaklı , kandırışmış milletiz.

  Kitap okuma alışkanlığımız olmadığı için izlediğimiz çağrı filmi ve eksik olan hadis kitapları üzerinden dini bilgileri öğrenmişiz

  Bu sebepten dolayı kimse sorguluyamıyor.

  Birisi Hadis okuyalım dediğinde Hz. İbrahim ile ve Ehli Kitap ile ilgili hadisleri açarmısın önce oradan başlayalım diye sor, sonra deki Kur'anın %80 i bunu anlatmış sadece 3-5 hadis mi var !!!!! Hani hadis Ayetlerin açıklaması idi!!! Hadis olmaz ise Kur'anı anlayamayız diye birsavunma mantığı var, Ozaman söylermisiniz, Kur'anın yüzde %80 i Ehli Kitaba davet ile alakalı , peki ozaman nerede ehli kitap ile alakalı hadisler, 3000 in üzerinde Hz.Nuh , Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya ,Hz. Yahya, Hz. Meryem, Hz. Hud, Hz. Salih , Hz. Şuayb, Hz. Lut hakkında ve Hz. İbrahim Hakkında ayet var , Kur'anın %80 i bunlar ile alakalı peki niye hadis kitapları hep araplar ile alakalı ??? Nerede Hz. İbrahim'in dinine davet ile ilgili hadisler, 3 ,5 adet!!! Hiç olur mu?Kuran okumadan hadislerin eksik olduğunu nereden anlaya birisin ki?

  Çağrı filmi ile büyüyen nesil: Film çok güzel ,tüm dini özelliklere dikkat edilerek yapımış, Biz bu filim ile büyüdük,Hz. Muhammed'in yüzü gösterilmemiş ve anlatım çok iyi, konu ise, Kabede putperestler var, Hz. Muhammed geldi, Kabeden putperestleri attı, ve zafer bizim, Hz. İbrahim'in dine davet yok,Niye Kabe, yok, kabeyi inşa eden yok, İsrailoğluna tebliğ yok, Hristiyana tebliğ yok onun için filmi izliyenler, Hz. İbrahim'in ibadetlerini Hz.Muhammedi'in ibadeti zannediyor.Onun için Kur'anı ana dilinde okuyan da okumayanda bu bilgilerin farkında değil.

  Namaz & Huşu / Allah'ı düşünerek namaz kılma

  Dosdoğru Namaz Kılmak ve Vesveseye Karşı Koymak için

  • 1.Namaz Aklın secdesidir, bedenin değil, Namaz kılarken Alemlerin Rabbini düşünmen gerekiyor, ezberden ezberlediğin ayeti okumak ibadet değil.
  • 2.Bizim beynimiz türkçe komut ile çalışır arapça değil,Meailini bilsen bile türkçesini çağırmadan, tercümesini yapmadan , Allah'ı düşünemezsin .(Düşündüm diyen yalan söylüyordur,Ok atan bir kişi bile aynı noktaya on saniyeden fazla odaklanamaz iken , bilmediğin bir kelimede namaz boyunca Allah'ı düşünme olasılığı insan isen mümkün değil...)
  • 3. İnsan'da vesvese mekanizması var, vesvese, namazda aklını Allah'ı düşünmekten alıkoyan her düşünce, çok iyi bir fikir, çocuğunun durumu, kapı çalındıysa kimin çaldığı gibi, aklını Allah'ı düşünmekten alı koyacak herşey. Eğer bu bende yok diyorsanız, siz insan değilsiniz, çünkü bu bütün insanların yaradılış fıtratı.

  Tüm Dünyadaki insanlara çözümüm

  Sorun:
  İnsan beynindeki bilginin eksik veya hatalı olması.
  Çözüm:

  Eksik bilginin gerçek bilgi ile değişmesi.

  Nasıl:

  En kısa, en pratik şekilde çözülmesi için, insanların beynindeki eksik ve hatalı bilginin yer değiştirmesi gerekiyor, Buda ancak insanın en samimi olduğu yerde, namazda, Allah’ın huzurunda Arapça ayetin peşine Mealini okumayla mümkün olabilir.

  Fatiha + İsra 110 + İsra 3 + Sâffât 83 + Bakara 131 + Bakara 124 ,125 + Hacc 26,27,28,29 + Enbiyta 72 + Bakara 132,133 + Nahl 120,121,122,123 + En'am 161,162,163 + Bakara 136

  Dinimizin Hz. İbrahim’in dinini olduğu ve Hz. Muhammed’e Hz. İbrahim’in dinine uy vahyi, İbated usüllerimizin Hz. İbrahim'e ait olduğu : Kabe,Namaz,Hac,Tavaf,Kurban

  Fatiha + Ali-İmran 33,34 + Ali-İmran 81 + Bakara 40,41 + Nisa 163,164 + Enbiya 105,106 + Nisa 170,171,172,173 + Maide 44,45,46,47,48 + Bakara 285

  İsrailoğlu ve Hristiyanlara Tebliğ

  3. Rekâtta Sesli Arapça ve Sesli Meal, Fatiha + Ali İmran 55 + The Bee 64 + Maide 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 + Ali İmran 79,80 + Maide 15,16 + Maide 19 + Ankebut 46,47 + Bakara 2,3,4

  Secde ve rükûlarının sadece Alemlerin Rabbine yapılmasına, bunu yaparken Tevrat’a tabi olanların Tevrat’ın dışına çıkarsa kafir olacağını, İncil’e tabi olanların İncil’in dışına çıkarsa fasık olacağını, bütün kitapların Alemlerin Rabbin tarafından gönderildiği ve bütün peygamberlerin Alemlerin Rabbinin peygamberi olduğunu anlatan hak kitap.

  4. rekatta İmam , Yüksek Sesle Arapça ve ardından Yüksek Sesle İbranice (Ana Dilde Yüksek Sesle, Her ülkede kendi lisanı ile), Fatiha + Hadid 4 + Rum 21,22 + En'am 108 + Zariyat 56,57,58 + Rahman 14,15,16 + Cin 1,2,3,4,5 + Ahkaf 29,30,31 + Ali İmran 94,95,96,97 + Hac 77,78 + Yusuf 2 + İbrahim 4 + Fusulet 44 + Enfâl 21,22 + En'am 92

  Hz. İbrahim'in dinine davet ve neden meal okunması gerektiği.